قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
دانشگاه شاهد

موضوع :
۷ پایان‌نامه قرآنی در دانشگاه شاهد دفاع می‌شود

زمان :
بهمن ماه 1396

توضیحات :
از ۷ پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در دانشگاه شاهد طی بهمن‌ماه دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه خوارزمی

موضوع :
جلسه دفاع ۲ پایان‌نامه قرآنی در دانشگاه خوارزمی

زمان :
سه شنبه 3 بهمن 1396

توضیحات :
دو پایان‌نامه رشته علوم قرآن و حدیث روز گذشته، سوم بهمن‌ماه در دانشگاه خوارزمی دفاع شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه امیرکبیر

موضوع :
مسابقه دفاع ۳ دقیقه‌ای از پایان‌نامه

زمان :
سال 1397

توضیحات :
مسابقه دفاع ۳ دقیقه‌ای از پایان نامه‌های دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مدرسه امام خمینی(ره)

موضوع :
جلسه پیش‌دفاع رساله دکتری با موضوع «بهره‌مندی فقه از تاریخ»

زمان :
اول آذر 1396

توضیحات :
جلسه پیش‌دفاع رساله دکتری با موضوع «بهره‌مندی فقه از تاریخ» روز چهارشنبه اول آذر 1396 در مدرسه امام خمینی(ره) برگزار شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشگاه مذاهب

زمان :
13 آبان 1396

توضیحات :
رساله دکتری «مبانی مشروعیت در حکومت‎های محلی سرزمین‎های شرقی قلمرو اسلامی در عصر دوم عباسی»، ۱۳ آبان دفاع می‎شود.