قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
تهران
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

موضوع :
نشست نقد و بررسی کتاب «کلام و جامعه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه 1398

توضیحات :
نشست نقد و بررسی کتاب «کلام و جامعه» با حضور جمعی از اندیشمندان در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
طی نشستی علمی؛ کتاب «با قرآن تا رستاخیز» نقد و بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۸ مهرماه 1398

توضیحات :
نشست رونمایی، نقد و بررسی کتاب «با قرآن تا رستاخیز»، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

موضوع :
رساله «دیدار خداوند به مثابه غایت و معنای زندگی» دفاع می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۱۹ تیرماه 1398

توضیحات :
جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته فلسفه و کلام اسلامی با موضوع «دیدار خداوند به مثابه غایت و معنای زندگی با تأکید بر آرای علامه طباطبایی» برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه امام صادق

موضوع :
آیین رونمایی از «تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۲۸ خرداد 1398

توضیحات :
آیین رونمایی از «تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق» چاپ مشترک دانشگاه امام صادق(ع) و معهد المعارف الحکمیه لبنان برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه شهید بهشتی

موضوع :
کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» نقد می‌شود

زمان :
چهارشنبه، ۸ خردادماه

توضیحات :
جلسه نقد و بررسی کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» تألیف نصرالله حکمت در دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه، ۸ خردادماه، برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات دانشگاه تهران

موضوع :
دو رساله دکتری در دانشکده الهیات دانشگاه تهران دفاع می‌شود

زمان :
http://iqna.ir/files/fa/news/1397/11/17/1210819_240.jpg

توضیحات :
جلسه دفاعیه دو رساله با عناوین «آثار فقهی اختلافات اصولی امام غزالی با امام شافعی» و «نقد آرای منتقدان امام شافعی درباره حجیت سنت» در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه‌ تهران

موضوع :
جشنواره علمی فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

زمان :
زمستان 1397

توضیحات :
با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جشنواره علمی- فرهنگی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی برگزار می‌شود.