قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
اندیشکده فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

موضوع :
نشستی علمی «فلسفه اسلامی و مسئله مدرنیته»

زمان :
دوشنبه 8 مردادماه 1397

توضیحات :
نشست «فلسفه اسلامی و مسئله مدرنیته» با حضور جمعی از اندیشمندان واقع در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع :
هفتمین دوره بین‌المللی شیعه‌شناسی

زمان :
1 تا 7 شهریور 1397

توضیحات :
هفتمین دوره بین‌المللی شیعه‌شناسی در دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور جمعی از اندیشمندان برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
خانه اندیشمندان علوم انسانی

موضوع :
نشستی علمی نقش محمد حنفیه در تاریخ اسلام

زمان :
سه‌شنبه ۹ مردادماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «محمد حنفیه در تاریخ اسلام» به همت گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه قرآن و حدیث مشهد

موضوع :
کارگاه مقاله‌نویسی علوم قرآن و حدیث

زمان :
مرداد ماه 1397

توضیحات :
کارگاه مقاله‌نویسی علوم قرآن و حدیث برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع فلاسفه ایران

موضوع :
نشست «نیهیلیزم فعال و چشم انداز صلح»

زمان :
شنبه ۱۶ تیرماه 1397

توضیحات :
نشست «نیهیلیزم فعال و چشم انداز صلح» به همت مجمع فلاسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مجمع فلاسفه ایران

موضوع :
نشست «اسلام و ایران»

زمان :
چهارشنبه 20 تیرماه 1397

توضیحات :
نشست «اسلام و ایران» با هدف بازخوانی روایت عبدالحسین زرین کوب از هویت ملی، به همت مجمع فلاسفه ایران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

موضوع :
کارگاه تخصصی بازگشت به چیستی اجتهاد پارادایمی

زمان :
سه‌شنبه ۱۲ تیرماه 1397

توضیحات :
بازگشت به چیستی اجتهاد پارادایمی در قالب برگزاری یک کارگاه علمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.