قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه علوم و معارف قرآن

موضوع :
آغاز بخش آوایی هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن

زمان :
مردادماه 1398

توضیحات :
بخش آوایی هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مشهد آغاز شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع :
پنجمین دوره «مفاتیح‌الجهاد» برگزار می‌شود

زمان :
۲۱ تا ۲۵ مردادماه 1398

توضیحات :
دوره «دوره مفاتیح الجهاد؛ گفتمان ولایی نقشه جهاد فرهنگی» در بازه ۲۱ الی ۲۵ مردادماه در محل دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

موضوع :
همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی اعلام فراخوان داد

زمان :
تابستان و پاییز 1398

توضیحات :
اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی به همت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین ۲۷ آبان در این دانشگاه برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع :
همایش ملی «اعجاز قرآن با تاکید بر آراء‌ علامه طباطبایی(ره)» فراخوان داد

زمان :
تابستان و پاییز 1398

توضیحات :
فراخوان مقالات همایش ملی اعجاز قرآن با تاکید بر آرای علامه طباطبایی(ره) به همت گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

موضوع :
نشست «فرایند بصیرت در آئینه آیات و روایات» برگزار می‎شود

زمان :
چهارشنبه 9 مرداد 1398

توضیحات :
نشست «فرایند بصیرت در آئینه آیات و روایات» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در قم برگزار می‎شود.

نام دانشگاه :
مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان

موضوع :
کانون‌های تخصصی قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی تأسیس شد

زمان :
تیرماه 1398

توضیحات :
«کانون‌های تخصصی قرآنی دانشجویان» به همت مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور راه‌اندازی شد.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع :
کرسی علمی ترویجی «کلام وجودی» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه، ۲ مردادماه 1398

توضیحات :
کرسی علمی ترویجی «کلام وجودی» چهارشنبه، ۲ مردادماه، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.