قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان
قم
قرائت
تفسیر
سخنرانی
همایش
مسابقه
پایان نامه

نام دانشگاه :
جامعه الزهراء(س)

موضوع :
کارگاه آموزشی «والدگری مثبت» برگزار می‌شود

زمان :
تابستان 1398 / روزهای پنجشنبه

توضیحات :
کارگاه آموزشی «والدگری مثبت» از سوی مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت معارف اسلامی جامعه‌الزهرا(س) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
«فلسفه سیاسی صدرالمتألهین» نقد و بررسی می‌شود

زمان :
چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ 1398

توضیحات :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «فلسفه سیاسی صدرالمتألهین» را برگزار می‌کند.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
پیش‌اجلاسیه کرسی «توسعه قلمرو تشریع در قرآن» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه 2 اردیبهشت‌ 1398

توضیحات :
پیش‌اجلاسیه کرسی نوآوری «توسعه قلمرو تشریع در قرآن کریم» توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مفید

موضوع :
کرسی ترویجی «بررسی و نقد الهیات عبدالکریم سروش» برگزار می‌شود

زمان :
دوشنبه 2 اردیبهشت‌ 1398

توضیحات :
کرسی ترویجی «بررسی و نقد الهیات عبدالکریم سروش»، در دانشگاه مفید برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
موسسه فهیم

موضوع :
میزگرد «ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۲۸ فروردین 1398

توضیحات :
سیصدومین نشست علمی موسسه فهیم با موضوعات «فقه، آفاق و چالش‌های پیش‌رو» و ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی» برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه باقرالعلوم(ع)

موضوع :
نشست «اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های اروپا» برگزار می‌شود

زمان :
چهارشنبه ۲۸ فروردین 1398

توضیحات :
نشست علمی «اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های اروپا» در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
دوره «کرسی فقه اباضی» در تهران و قم برگزار می‌شود

زمان :
شنبه ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن 1397

توضیحات :
دوره «کرسی فقه اباضی» ۲۴ لغایت ۳۰ بهمن‌ماه از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران و قم برگزار می‌شود.