قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع :
رساله «حوزه معنایی کتابت در قرآن کریم» دفاع می‌شود

زمان :
دوشنبه، ۱۵ بهمن 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان «حوزه معنایی کتابت در قرآن کریم» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
جامعه الزهراء(س)

موضوع :
پایان‌نامه «بازتاب کشّاف در جوامع الجامع» دفاع می‌شود

زمان :
شنبه، ۱۳ بهمن 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه «بازتاب کشاف در جوامع الجامع» ۱۳ بهمن ماه در جامعه الزهرا برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
«گزارش رویداد عاشورا در منابع تاریخی آندلس» بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه 30 دی 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «گزارش رویداد عاشورا در منابع تاریخی آندلس» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
«زمینه‌های تکوین تاریخ‌نگاری فارسی» بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه 30 دی 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «زمینه‌های تکوین تاریخ‌نگاری فارسی» در دانشگاه مذاهب اسلام برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

موضوع :
دفاع رساله «جایگاه انسان‌شناسی در ارکان حکمت متعالیه از دیدگاه جوادی آملی و شهید مطهری»

زمان :
چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه رساله دکتری «بررسی جایگاه انسان شناسی در ارکان حکمت متعالیه از دیدگاه استاد جوادی آملی و استاد مطهری» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
«انتساب نهج‌البلاغه به امام علی(ع) از دیدگاه اهل سنت» بررسی می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه1397

توضیحات :
رساله دکتری با عنوان «انتساب نهج‌البلاغه به امام علی(ع) از دیدگاه اهل سنت» دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
سرای اهل قلم

موضوع :
نقد و بررسی «درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج‌البلاغه» برگزار می‌شود

زمان :
سه‌شنبه ۱۸ دی 1397

توضیحات :
نشست معرفی و بررسی کتاب «درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج‌البلاغه»، سه‌شنبه، ۱۸ دی، در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.