قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه ادیان و مذاهب

موضوع :
دانشگاه ادیان و مذاهب میزبان پیش نشست همایش بین‌المللی امام رضا(ع)

زمان :
چهارشنبه ۲۳ آبان 1397

توضیحات :
همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان به همت آستان قدس رضوی و همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جایگاه علمی و اجتماعی امام حسن عسکری(ع) در متون اسلامی بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «‌جایگاه علمی و اجتماعی امام حسن عسکری(ع) در متون اسلامی» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
تاریخ و عنوان جلسات پایان‌نامه‌‎های کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اعلام شد

زمان :
آبان 1397

توضیحات :
جلسه دفاع از پایان‌نامه‎های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب در هفته جاری اعلام شد.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاع پایان نامه تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی

زمان :
دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
پایان‌نامه «‌تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه قم

موضوع :
محفل قرآنی «ساعتی با کلام ربانی» در دانشگاه قم

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
محفل انس با قرآن ۲۲ آبان‌ماه با تلاوت حمید شاکرنژاد در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
در قالب پایان‌نامه؛ طلاق صغیر و صغیره در سه مذهب شافعی، حنفی و امامیه بررسی می‌شود

زمان :
دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه «طلاق صغیر و صغیره در سه مذهب شافعی، حنفی و امامیه و حقوق موضوعه ایران» در دانشگاه مذاهب اسلامی دفاع می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علم و فرهنگ

موضوع :
۱۲ تیم در مرحله کشوری مسابقات مناظره رقابت می‌کنند

زمان :
۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه 1397

توضیحات :
مرحله کشوری مسابقات مناظره دانشجویان ایران، با حضور ۱۲ تیم، طی روز‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال جاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.