قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
----

موضوع :
محافل «حمید شاکرنژاد» در استان فارس

زمان :
یکشنبه ۲۰ خرداد1397

توضیحات :
حمید شاکرنژاد طی این روزها در نقاط مختلف استان فارس به تلاوت قرآن خواهد پرداخت.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
نشست «اندیشه‌های دوران در ترازوی قرآن»

زمان :
دوشنبه 21 خرداد 1397

توضیحات :
سومین جلسه از نشست‌های هفتگی «اندیشه­‌های دوران در ترازوی قرآن» ۲۱ خرداد‌ماه برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موضوع :
کرسی تلاوت قرآن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

زمان :
سه شنبه 22 خرداد 1397

توضیحات :
مرکز قرآن و عترت مدیریت فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی لرستان اقدام به برگزاری کرسی تلاوت در این دانشگاه کرده است.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
برگزاری ۱۰ محفل با تلاوت «عبدالکاظم حیدری» در هرمزگان

زمان :
رمضان 1397

توضیحات :
کارشناس فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان گفت: محافل قرآنی از ۱۱ تا ۲۰ خرداد‌ماه در برخی مناطق استان هرمزگان و بیشتر در مناطق پر آسیب استان با هدف تأثیرگذاری بر جوانان در حال برگزاری است.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
محفل قرآنی با حضور قاریان بین‌المللی در کرج

زمان :
سه‌شنبه ۲۲ خرداد 1397

توضیحات :
کریم منصوری و سعید پرویزی از قاریان بین‌المللی کشورمان در محفل قرآنی کرج به تلاوت خواهند پرداخت.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
بخش مفاهیم جشنواره «آیه‌های مهربانی»

زمان :
خزداد 1397

توضیحات :
بخش مفاهیم جشنواره قرآنی «آیه‌های مهربانی» به صورت اینترنتی ویژه پرنسل شهرداری تهران در حال برپایی است.

نام دانشگاه :
مرکز آموزش‌های آزاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
کارگاه «تعقل نصی»

زمان :
یکشنبه ۱۰ تیر 1397

توضیحات :
کارگاه «تعقل نصی» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه در مرکز آموزش‌های آزاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.