قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
دانشگاه فرهنگیان

موضوع :
حضور ۱۴۴ نفر از دانشگاه فرهنگیان در جشنواره ملی قرآن دانشجویان

زمان :
سال 1397

توضیحات :
در سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور ۱۴۴ نماینده از دانشگاه فرهنگیان حضور خواهند داشت.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم

موضوع :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان»

زمان :
پنجشنبه ۲۶ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست علمی «روش تبلیغ در غرب با تأکید بر شبهات جوانان» با حضور کارشناسان واکاوی می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «مروری بر اجازات در نظام آموزش اسلامی»

زمان :
سه شنبه 24 مهر 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه با عنوان «مروری بر اجازات در نظام آموزش اسلامی» (با تکیه بر میراث شیعی) در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه مذاهب اسلامی

موضوع :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «مهریه در فقه مذاهب اسلامی»

زمان :
دوشنبه ۲۳ مهرماه 1397

توضیحات :
جلسه دفاعیه پایان‌نامه «مهریه در فقه مذاهب اسلامی» در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
باشگاه اندیشه

موضوع :
نشست «سرایت ابتلا در واقعه عاشورا»

زمان :
دوشنبه ۲۳ مهرماه 1397

توضیحات :
نشست «سرایت ابتلا در واقعه عاشورا» دوشنبه ۲۳ مهر در باشگاه اندیشه برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
مؤسسه التمهید قم

موضوع :
تألیف پایان‌نامه «بررسی تطبیقی قواعد دو سبک تفسیری ترتیبی و تنزیلی»

زمان :
پاییز1397

توضیحات :
پایان‌نامه «بررسی تطبیقی قواعد دو سبک تفسیری ترتیبی و تنزیلی» از سوی یکی از دانش‌پژوهان مؤسسه التمهید قم تألیف شد.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع :
کرسی «پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی» برپا می‌شود

زمان :
دوشنبه ۲۳ مهرماه 1397

توضیحات :
کرسی «پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران برپا می‌شود.