قرائت
تفسیر وتدبر
سخنرانی و نشست
همایش و کنگره
مسابقه و جشنواره
پایان نامه و کتاب
انتخاب استان

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع :
کارگاه آموزشی «جایگاه ارزش‌ها در علم»

زمان :
از تاریخ ۷ آذر 97

توضیحات :
کارگاه آموزشی «جایگاه ارزش‌ها در علم» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه صنعتی شریف

موضوع :
درس‌گفتارهایی با موضوع «دین و اخلاق»

زمان :
سه شنبه ۲۷ آذرماه 1397

توضیحات :
درس‌گفتارهایی با موضوع «دین و اخلاق» به همت مدرسه آزاد فکری و با سخنرانی جمعی از صاحب‌نظران برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

موضوع :
نشست «فلسفه میان‌رشته‌ای و مسائل جهان معاصر»

زمان :
دوشنبه ۵ آذر 1397

توضیحات :
نشست «فلسفه میان‌رشته‌ای و مسائل جهان معاصر» با سخنرانی سیدمحمدرضا حسینی‌بهشتی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع :
چارچوب نظری الگوی اسلامی مصرف مبتنی بر دیدگاه شهید صدر(ره) بررسی می‌شود

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست «چارچوب نظری الگوی اسلامی مصرف مبتنی بر دیدگاه شهید صدر(ره) و اندیشمندان مسلمان» در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

موضوع :
برگزاری کرسی «هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم»

زمان :
سه‌شنبه ۶ آذر 1397

توضیحات :
کرسی علمی «هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم» با سخنرانی محمدکاظم شاکر در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

نام دانشگاه :
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی

زمان :
پنجشنبه ۱ آذرماه 1397

توضیحات :
نشست بررسی نظریه عدالت علامه طباطبایی با حضور احمد واعظی، محمد سروش محلاتی، احمدرضا یزدانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

نام دانشگاه :
----

موضوع :
«جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» بررسی می‌شود

زمان :
یکشنبه ۲۷ آبان 1397

توضیحات :
نشست «جریان فکری استاد علی صفائی حائری پس از بیست سال» یکشنبه، ۲۷ آبانماه، در شهر قم برگزار می‌شود.